Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
23.01.2018 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
23.01.2018 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 2 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
23.01.2018 / ДГС Кости
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
22.01.2018 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
22.01.2018 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на игл. дървесина в ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Айтос
Ценоразпис ОЗМ от чб
Файл
Добавен
18.01.2018 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
18.01.2018 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДЛС Несебър
11716-2
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДГС Карнобат
11717-2
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДГС Карнобат
11717-1
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДГС Карнобат
1802-1
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДГС Карнобат
11716-1
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДГС Бургас