Документи

Осигуряване на дърва за огрев за местно население през 2018г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Гурково
Информация за определените количества и цени на дърва за огрев за местното население през 2018 година.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Елхово
Осигуряване на дърва за огрев за местно население през 2018г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Царево
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2018/2109 ГOД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Стара Загора
Справка за обема дървесина за физически лица за 2018 г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Звездец
Писмо до кмета на община Сливен
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Стара река
Обявление за задоволяване на местното население с дърва за огрев на територията на ТП ДГС Маджарово
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Маджарово
Информация за количеството и цената на дървата за огрев за физически лица през 2018 г. от района на ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Казанлък
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109 гд. на територията на ТП ДГС Бургас.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДГС Айтос
обявление дърва за огрев
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДГС Н. Паничарево
Доклад за ГВКС на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
16.07.2018 / ДГС Средец
Обявление за обект № 184140
Файл
Добавен
13.07.2018 / ДГС Гурково
обявление
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.27 АЛ1 Т.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Файл
Добавен
25.06.2018 / ДГС Тича
Обявление за обекти с № 184139, 184140 и 184141
Файл
Добавен
20.06.2018 / ДГС Гурково
Политика за поверителност
Файл
Добавен
18.06.2018 / Централно Управление
Обявление за провеждане на договаряне на санитарна сеч в обект № 50-18
Файл
Добавен
11.06.2018 / ДГС Котел
Обявление за провеждане на санитарна сеч в об. 48-18
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Котел
Приложения към ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГРАД СЛИВЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ
Файл
Добавен
28.05.2018 / Централно Управление