Годишен план за ползване на дървесина

ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 Г. НА ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДЛС Граматиково
Актуализиран годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
16.07.2018 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.07.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
15.06.2018 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара река" за 2018г.
Файл
Добавен
14.06.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
07.06.2018 / ДГС Стара Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
28.05.2018 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 г. НА ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
02.05.2018 / ДГС Средец
Променен годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
13.04.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2018г.
Файл
Добавен
14.02.2018 / ДГС Стара Загора
Променен Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. в ДГТ с включени допълнителни преходни отдели.
Файл
Добавен
09.02.2018 / ДГС Маджарово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" за 2018г.
Файл
Добавен
07.02.2018 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
06.02.2018 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
06.02.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. с включени допълнителни и преходни отдели
Файл
Добавен
02.02.2018 / ДГС Нова Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА"-ЯМБОЛ
Файл
Добавен
31.01.2018 / ДГС Тунджа
Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
30.01.2018 / ДГС Малко Търново