Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1608 ДГС Тунджа 04.12.2017 2017-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,624.09 лв. без ДДС
Предмет: ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГК НА ТП"ДГС-ТУНДОА"- ЯМБОЛ; ОБЕКТ 2017-8 Виж пълна информация
1607 ДГС Царево 06.12.2017 1802; 1804; 1805; 1810; 1813; 1814;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 7972 куб.м. 2037 куб.м. 51 куб.м. 10833 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, кгбр
Процедури за добив на дървесина 229,622.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
1606 ДГС Царево 06.12.2017 1801; 1806; 1808; 1809; 1812; 1816; 1817;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
322 куб.м. 347 куб.м. 0 куб.м. 8244 куб.м. 1554 куб.м. 21 куб.м. 10488 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, чдб, кгбр, лп
Процедури за добив на дървесина 221,583.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
1605 ДГС Тунджа 05.12.2017 1807,1808,1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 1710 куб.м. 0 куб.м. 1969 куб.м.
цр,кдб,бл,мжд,кгбр,пяс,др.изд
Процедури за добив на дървесина 39,675.00 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1807, 1808 И 1809/ЛФ 2018 г. НА ТП"ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
1604 ДГС Тунджа 05.12.2017 1808 и 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1372 куб.м. 449 куб.м. 95 куб.м. 850 куб.м. 795 куб.м. 85 куб.м. 3646 куб.м.
тп,ак и глд
Продажба на стояща дървесина на корен 161,483.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1808 И 1811/ЛФ 2018г. на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
1603 ДГС Тунджа 05.12.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
697 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 177 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 1503 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 71,490.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801/ЛФ 2018г. отд. 108 „к“, 108 „л“ на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
1602 ДГС Айтос 04.12.2017 1833
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 58 куб.м. 5 куб.м. 258 куб.м. 293 куб.м. 0 куб.м. 560 куб.м.
бк,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 23,446.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1833,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1601 ДГС Айтос 04.12.2017 1832
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 147 куб.м. 22 куб.м. 322 куб.м. 219 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м.
гбр,бк,цр,бл,срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 25,221.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1832,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1600 ДГС Айтос 04.12.2017 1831
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 249 куб.м. 114 куб.м. 465 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 28,089.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1831,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1599 ДГС Карнобат 05.12.2017 1704-14, 1705-14, 1718-3, 1727-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
205.06 куб.м. 102.67 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.22 куб.м. 329.95 куб.м.
бб, чб, избк, дб
Процедури за продажба на дървесина 24,358.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-14, обект 1705, партидa 1705-14, обект 1718, партидa 1718-3, обект 1727, партидa 1727-2. Виж пълна информация
1598 ДГС Тунджа 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУНДЖА“ Виж пълна информация
1597 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1, 2 и 3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
636 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м. 833 куб.м.
дб,бк,трп,цр,чб
Процедури за продажба на дървесина 119,189.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1, 2 и 3- ЛФ 2018 Виж пълна информация
1596 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1801-1 - 1807-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
641 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3131 куб.м. 4724 куб.м. 254 куб.м. 8750 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд, трп,чб
Процедури за продажба на дървесина 652,262.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1801-1 - 1807-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1 - за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите Виж пълна информация
1595 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3651 куб.м. 5463 куб.м. 451 куб.м. 10842 куб.м.
дб,бк,цр,гбр,мжд, трп,чб
Процедури за добив на дървесина 233,693.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обекти 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811 - за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите Виж пълна информация
1594 ДГС Айтос 17.11.2017 1768
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 206 куб.м. 40 куб.м. 576 куб.м. 497 куб.м. 0 куб.м. 1073 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 20,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.д.до временен склад от Обект №1768,на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
1593 ДЛС Тополовград 17.11.2017 7044
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 38 куб.м. 2 куб.м. 13 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 113 куб.м.
чб; ак; глдч
Процедури за добив на дървесина 2,672.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7044 Виж пълна информация
1592 ДГС Средец 05.12.2017 1803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 417 куб.м. 7 куб.м. 218 куб.м. 1048 куб.м. 0 куб.м. 1739 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 38,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1591 ДГС Средец 05.12.2017 1804, 1805, 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
608 куб.м. 2509 куб.м. 214 куб.м. 492 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3823 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 122,726.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
1590 ДГС Н. Паничарево 04.12.2017 1801;1805;1806;1807;1809;1810;1812;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
545 куб.м. 1724 куб.м. 73 куб.м. 1457 куб.м. 6259 куб.м. 186 куб.м. 10244 куб.м.
чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Процедури за добив на дървесина 219,775.79 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ”Сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2018 г. Виж пълна информация
1589 ДГС Сливен 05.12.2017 06.12.2017 6, 7, 8 и 9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
225 куб.м. 93 куб.м. 9 куб.м. 1266 куб.м. 532 куб.м. 403 куб.м. 2528 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 163,731.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация