Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2089 ДГС Стара река 14.05.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м. 64 куб.м. 28 куб.м. 264 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 6,933.12 лв. без ДДС
Предмет: „Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
Процедура № 2089 на ДГС Стара река от 14.05.2018 е прекратена!
2088 ДГС Стара река 14.05.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м. 64 куб.м. 28 куб.м. 264 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 6,933.12 лв. без ДДС
Предмет: „Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2087 ДГС Казанлък 09.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
2086 ДГС Карнобат 27.04.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 192 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 4,610.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1815 Виж пълна информация
2085 ДГС Стара Загора 05.06.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2084 ДЛС Мазалат 14.05.2018 1802-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 83 куб.м. 31 куб.м. 411 куб.м.
тп, врб
Процедури за продажба на дървесина 30,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1802-1 на 14.05.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2083 ДГС Средец 11.05.2018 1814 и 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 573 куб.м. 70 куб.м. 352 куб.м. 1655 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м.
дб, цр, гбр, бб
Процедури за добив на дървесина 59,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2082 ДГС Карнобат 26.04.2018 11811 ; 11812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
87 куб.м. 252 куб.м. 14 куб.м. 455 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 851 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 19,727.67 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11811 ; обект 11812 Виж пълна информация
2081 ДЛС Тополовград 10.05.2018 1844, 1845, 1846, 1847
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2562 куб.м. 0 куб.м. 2562 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, мждр
Процедури за добив на дървесина 53,613.11 лв. без ДДС
Предмет: ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ – СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД и ИЗСИЧАНЕ НА ПОДЛЕС СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБЕКТИ 1844, 1845, 1846, 1847, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ”ДЛС ТОПОЛОВГРАД” Виж пълна информация
2080 ДГС Котел 04.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни " Виж пълна информация
2079 ДГС Стара река 10.05.2018 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 422 куб.м. 411 куб.м. 20 куб.м. 1024 куб.м.
бб,см,вмб,бк,гбр,яв,здб
Процедури за добив на дървесина 26,687.68 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС СТАРА РЕКА Виж пълна информация
2078 ДГС Карнобат 09.05.2018 1731
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 455 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 1135 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 23,573.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1731,отд. 309 а;в;г, ОГТ Виж пълна информация
2077 ДГС Айтос 10.05.2018 1820-15
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м.
ак,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 32,178.78 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на електронен търг с тайно наддаване ,за продажба на дървесина от склад,на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 2077 на ДГС Айтос от 10.05.2018 е прекратена!
2076 ДГС Айтос 10.05.2018 1808-05
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 72.63 куб.м. 8.1 куб.м. 85.05 куб.м. 16.2 куб.м. 0 куб.м. 101.25 куб.м.
чдб,яв,ичн,чдб
Процедури за продажба на дървесина 7,087.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на електронен търг с тайно наддаване ,за продажба на дървесина от склад,на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 2076 на ДГС Айтос от 10.05.2018 е прекратена!
2075 ДГС Звездец 23.04.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 92 куб.м. 3 куб.м. 456 куб.м. 519 куб.м. 14 куб.м. 1172 куб.м.
дб,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 22,146.32 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1811, отд. 247:а,б,в,е, на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2074 ДГС Звездец 23.04.2018 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 199 куб.м. 32 куб.м. 183 куб.м. 476 куб.м. 22 куб.м. 1005 куб.м.
бук,дъб,цер,габър, изт.габър
Процедури за добив на дървесина 19,102.74 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1810, отд. 237:а,и, 243:а на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2073 ДЛС Тополовград 29.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на фураж и фуражни смески за фазанария и подхранване на дивеча за нуждите на ТП ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
2072 ДГС Гурково 10.05.2018 184129, 184130, 184131, 184132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
Процедури за продажба на дървесина 207,563.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
2071 ДГС Гурково 10.05.2018 184129, 184130, 184131, 184132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
Процедури за добив на дървесина 68,920.56 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2070 ДГС Гурково 10.05.2018 184128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м. 1584 куб.м. 0 куб.м. 3583 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,брз
Продажба на стояща дървесина на корен 165,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация